Rahoitus

Oppisopimuskoulutus on taloudellisesti tuettua

 

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

 

Tutkintomaksun (58 euroa) maksaa Sopeva Oppisopimuspalvelut. Tutkinnon järjestäjä/oppilaitos tilittää maksun opetushallitukselle.

 

Opiskelijalle maksetaan työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

 

Tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelija voi hakea seuraavia opintososiaalisia etuja:

 

Päiväraha (15 €)

Mikäli työnantaja ei maksa tietopuolisen opetuksen ajalta palkkaa.

 

Perheavustus (17 €)

Jos huollettavana on alle 18-vuotias lapsi päivärahaan lisätään perheavustus.

 

Matkakorvaus

Korvausta maksetaan kotipaikkakunnalta opetuksen järjestämispaikkaan ja takaisin halvimman matkustustavan mukaan opintojakson alkaessa ja päättyessä, mikäli yhdensuuntainen matka on yli 10 km. Erityisestä syystä matkakorvausta voidaan maksaa myös tietopuolisen opintojakson aikana.

 

Majoituskorvaus (8 €)

Tietopuolisen opetusjakson kestäessä useampia päiviä peräkkäin, opiskelijalle maksetaan edestakaisen matkakorvauksen lisäksi majoituskorvausta.

 

Oikeus opintososiaalisiin etuihin sovitaan aina sopimuskohtaisesti erikseen! Etuja haetaan Sopeva Oppisopimuspalveluilta saatavalla "Lasku opintososiaalisista eduista -lomakkeella" reaaliajassa opintojen edetessä.

 

Koulutuskorvaus työnantajalle

Työnantajalle voidaan maksaa työpaikalla annettavan koulutuksen järjestämisestä koulutuskorvausta. Korvauksen määrä sovitaan sopimuskohtaisesti erikseen ennen oppisopimuksen hyväksymistä. 

Koulutuskorvausta haetaan väliarvioinnin yhteydessä Sopeva Oppisopimuspalveluilta kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa pääsääntöisesti verkkopalveluiden kautta lähetettävällä hakemuksella. Hakemukset tulee palauttaa Sopeva Oppisopimuspalveluille ilmoitettuun päivään mennessä.

Sopeva
Oppisopimuspalvelut

Puh. 020 742 4140

Kauhavan toimipiste

Loppusuora 9, 62200 Kauhava

Alajärven toimipiste

Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi

Toimialueemme

 

Sopeva Oppisopimuspalvelut toimii alueellisena oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä kuuden kunnan alueella: Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi.