Tutkinnot

Oppisopimus on tutkintoon tähtäävää ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jonka avulla voi kouluttautua moniin ammatteihin työelämän eri sektoreilla.

 

Lähes kaikki ammatilliset tutkinnot on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulututkintoja lukuun ottamatta. Koulutuksen kestoon vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Koulutuksen voi aloittaa milloin vain, eikä perustutkintoon tähtäävään koulutukseen pääsy edellytä aikaisempaa kokemusta alalta.

 

Tietopuoliset opinnot tukevat työpaikalla annettavaa käytännön opetusta. Ne antavat ammattitaidolle tiedollisen perustan. Sopeva Oppisopimuspalvelujen oppilaitosverkosto on laaja, eri koulutusaloja ja tutkintovaihtoehtoja on runsaasti. Tietopuolinen koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle/yrittäjälle maksutonta. Sopeva Oppisopimuspalvelut hankkii ja rahoittaa tarvittavan tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet.

Perustutkinnot 

Käsittää alan perustehtävät, kesto 2-3 vuotta. Aiempaa kokemusta ei vaadita.

Ammattitutkinnot 

Käsittää alan ammattityöntekijän tehtävät, kesto 1-2 vuotta. Peruskoulutus ja/tai kokemus suotavaa.

Erikoisammattitutkinnot

Käsittää alan vaativat työtehtävät. Kesto 1-2 vuotta. Aiempi kokemus ja/tai koulutus suotavaa.

Näyttötutkinnot

Kaikki tutkinnot suoritetaan näytötutkintoina, joissa arvioidaan opiskelijan ammatillisia taitoja ja valmiuksia aidoissa tai aidon kaltaisissa työtilanteissa. Oppilaitos toimii tutkintotilaisuuksien järjestäjänä ja alakohtaiset tutkintotoimikunnat hyväksyvät ja valvovat tutkintosuunnitelman toteutusta. Oppisopimustutkinnot antavat saman pätevyyden ja jatko-opintokelpoisuuden kuin oppilaitostutkinnot. Sopeva Oppisopimuspalvelut toimii kaikkien työelämän näyttötutkintojen koulutuksen järjestäjänä.

Sopeva
Oppisopimuspalvelut

Puh. 020 742 4140

Kauhavan toimipiste

Loppusuora 9, 62200 Kauhava

Alajärven toimipiste

Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi

Toimialueemme

 

Sopeva Oppisopimuspalvelut toimii alueellisena oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä kuuden kunnan alueella: Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi.