Yrittäjä

Myös yrittäjät voivat kehittää ammattitaitoaan ja hankkia pätevyyttä oppisopimuksella. Valitse oppisopimus, jos

  • haluat päivittää ammattitaitoasi
  • tarvitset perusvalmiuksia yrittäjyydestä
  • haluat kehittää osaamistasi yrittäjänä
  • haluat varmistaa tulevaisuuden kilpailukyvyn
  • harkitset sukupolvenvaihdosta yrityksessäsi

 

Yrittäjän oppisopimus perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän eli Sopeva Oppisopimuspalvelujen väliseen sopimukseen. Koulutuksessa sovelletaan samoja tavoitteita, sisältöjä ja ohjeita kuin perinteisessä oppisopimuksessa. Voit valita Sopevan järjestämisluvan mukaisen tutkinnon perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista, joka suoritetaan näyttönä. Koulutus on Sopeva oppisopimuspalveluiden kautta yrittäjälle maksutonta ja myös yrittäjälle voidaan lähiopetuksen ajalta maksaa opintososiaalisia etuja. 

 

Uudistetut yrittäjätutkinnot voivat helpottaa sukupolvenvaihdostilannetta. Esimerkiksi perheenjäsen tai yrityksesi työntekijä voi kouluttautua juuri sinun yrityksesi vastaanottamiseen. Etuna on, että valmennus tapahtuu siinä yrityksessä, jota koulutettava tulee aikanaan luotsaamaan.

 

Yrittäjän tukena ja keskustelukumppanina toimii kummiyritys (mentori), jonka yrittäjä voi itse hankkia. Ohjaavalle yritykselle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

 

Sopeva
Oppisopimuspalvelut

Puh. 020 742 4140

Kauhavan toimipiste

Loppusuora 9, 62200 Kauhava

Alajärven toimipiste

Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi

Toimialueemme

 

Sopeva Oppisopimuspalvelut toimii alueellisena oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä kuuden kunnan alueella: Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi ja Alavus.