Työnantaja

Oppisopimus sopii yrityksellenne, kun

 

  • rekrytoitte uusia työntekijöitä
  • koulutatte henkilöstöä uusiin tehtäviin
  • työntekijän tehtävät edellyttävät ammatillista lisäkoulutusta
  • haluatte päivittää henkilöstönne osaamista ja ammattitaitoa
  • haluatte varmistaa pätevän työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa

 

Valittuanne koulutukseen sopivan työntekijän, ottakaa yhteyttä Sopeva Oppisopimuspalveluihin. Me järjestämme koulutuksen ja räätälöimme opiskelijalle henkilökohtaisen opiskeluohjelman yrityksenne tarpeet huomioiden. Hankimme koulutukseen tarvittavan tietopuolisen opetuksen ja seuraamme koulutuksen etenemistä kahdesti vuodessa.

 

Työnantaja sitoutuu järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen opetukseen sekä maksamaan opiskelijalle työssä oppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta. Työttömän työnhakijan palkatessaan työnantaja voi myös hakea TE-palveluilta palkkatukea. Kysy palkkatuesta suoraan TE-palveluilta.

 

Työpaikalla nimetään ohjaaja, joka ohjaa ja arvioi opiskelijaa käytännön työssä. Tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijaa koulutuksen edetessä, sekä organisoida uusia työtehtäviä esimerkiksi työkierron avulla. Työpaikkaohjaaja järjestää opiskelijan kanssa säännöllisesti arviointi- ja palautekeskusteluja, joiden tarkoituksena on opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja täydentäminen.

 

Miten toimia?

  • Valitse motivoitunut työntekijä oppisopimuskoulutukseen.
  • Kerro työyhteisölle oppisopimuskoulutettavasta ja keskustele työpaikkaohjaajan valitsemisesta.
  • Ota yhteys Sopeva Oppisopimuspalveluihin - sovitaan yhteinen palaveriaika koulutuksen käynnistämiseksi.

 

Sopeva
Oppisopimuspalvelut

Puh. 020 742 4140

Kauhavan toimipiste

Loppusuora 9, 62200 Kauhava

Alajärven toimipiste

Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi

Toimialueemme

 

Sopeva Oppisopimuspalvelut toimii alueellisena oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä kuuden kunnan alueella: Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi.