Tutkinnot

Oppisopimus on tutkintoon tähtäävää ammatillista perus- tai lisäkoulutusta moniin ammatteihin työelämän eri sektoreilla.

 

Lähes kaikki ammatilliset tutkinnot on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulututkintoja lukuun ottamatta. Koulutuksen kestoon vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Koulutuksen voi aloittaa milloin vain, eikä perustutkintoon tähtäävään koulutukseen pääsy edellytä aikaisempaa kokemusta alalta.

 

Lähi- tai verkko-opetus tukee työpaikalla annettavaa käytännön opetusta. Ne antavat ammattitaidolle tiedollisen perustan. Oppilaitosverkosto on laaja, eri koulutusaloja ja tutkintovaihtoehtoja on runsaasti. Sopeva Oppisopimuspalveluiden kautta lähi- ja verkko-opetus on opiskelijalle ja työnantajalle/yrittäjälle maksutonta. Sopeva Oppisopimuspalvelut hankkii ja rahoittaa tarvittavan lähi- tai verkko-opetuksen ja näytöt.

Perustutkinnot 

Käsittää alan perustehtävät. Aiempaa kokemusta ei vaadita.

Ammattitutkinnot 

Käsittää alan ammattityöntekijän tehtävät. Peruskoulutus ja/tai kokemus suotavaa.

Erikoisammattitutkinnot

Käsittää alan vaativat työtehtävät. Aiempi kokemus ja/tai koulutus suotavaa.

Ammatilliset tutkinnot

Kaikki ammatilliset tutkinnot suoritetaan näyttöinä, joissa arvioidaan opiskelijan ammatillisia taitoja ja valmiuksia aidoissa tai aidon kaltaisissa työtilanteissa. Oppilaitos toimii näyttöjen järjestäjänä ja näytöissä arvioijina toimivat työelämän edustaja sekä oppilaitoksen edustaja. Oppisopimuskoulutuksena suoritetut ammatilliset tutkinnot antavat saman pätevyyden ja jatko-opintokelpoisuuden kuin oppilaitoksessa suoritetut tutkinnot. Sopeva Oppisopimuspalvelut toimii koulutuksen järjestäjänä noin 30 ammatilliselle tutkinnolle.

Sopeva
Oppisopimuspalvelut

Puh. 020 742 4140

Kauhavan toimipiste

Loppusuora 9, 62200 Kauhava

Alajärven toimipiste

Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi

Toimialueemme

 

Sopeva Oppisopimuspalvelut toimii alueellisena oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä kuuden kunnan alueella: Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi ja Alavus.