Työpaikkakouluttajalle

Ohjeita vastuunalaiselle työpaikkakouluttajalle

 Opiskelijan tueksi nimetään työpaikalta vastuunalainen työpaikkakouluttaja, joka vastaa työpaikalla annettavasta ohjauksesta ja opastuksesta. Työpaikkakouluttaja:

 • ohjaa ja opastaa käytännön työtehtävissä
 • toimii opiskelijan tukena ja kannustajana
 • antaa opiskelijalle palautetta työssäoppimisesta
 • on selvillä opiskelijan henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta
 • suorittaa työssäoppimisen arvioinnin yhdessä opiskelijan kanssa
 • pitää tarvittaessa yhteyttä oppilaitokseen ja Sopeva oppisopimuspalveluihin

  Heti alussa on hyvä sopia kuinka paljon ohjausta opiskelija tarvitsee ja toivoo. Ohjauksen tulisi olla motivoivaa ja kannustavaa ja sen tulisi antaa tietoa opiskelijan osaamisesta.

  Työpaikkakouluttajan erilaiset roolit

   Työpaikkakouluttajan roolit voivat olla hyvin erilaisia. Se voi olla jokin seuraavista tai useampaa niistä:

   

  Perehdyttäjä: Opiskelijan työyhteisöön perehdyttäminen

  Työnopastaja: Konkreettisen työn opettaminen

  Työnohjaaja: Säännölliset keskustelut työhön liittyvistä asioista

  Neuvoja: Pulmatilanteissa tarjotaan ideoita ja näkemyksiä

  Opettaja: Keskeisen asian opettaminen tavoitteellisesti

  Esimerkki: Esimerkkinä toimiminen -> kuva ammattialasta

  Tukija: Kiinnostus opiskelijan kehittymiseen

  Opinto-ohjaaja: Tuki opintoihin liittyvissä valintatilanteissa

  Arvioinnin tekeminen

   Työpaikkakouluttaja tekee yhdessä opiskelijan kanssa arvioinnin kaksi kertaa vuodessa sähköisen verkkopalvelun kautta.

  1. jakso 1.11. - 30.4. arvioidaan 15.5. mennessä ja 2. jakso 1.5. - 31.10. arvioidaan 15.11. mennessä.

   

  Järjestelmämme lähettää sähköpostiinne ilmoituksen ja linkin verkkopalveluun aina, kun on aika tehdä arviointi. Verkkopalveluun pääsee myös TÄSTÄ.

  Pääset kirjautumaan verkkopalveluun tunnuksilla, jotka sinulle on Sopevalta toimitettu. Jos olet unohtanut salasanasi, saat tilattua uuden verkkopalvelusta.

   

  Sähköisen arvioinnin tekemisestä on ohje oheisessa VIDEOSSA.

   

  Arvioinnin ohjauskeskustelussa voidaan käyttää apuna työssäoppimisen suunnitelmaa, joka on toimitettu teille oppisopimusta solmittaessa. Keskustelussa arvioidaan opiskelijan ammattitaidon kehittymistä. Arvioinnin ohjauskeskustelussa on hyvä pohtia esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • tehtävien monipuolisuus ja haasteellisuus
  • tarve ja mahdollisuus työn kiertoon
  • opiskeluohjelman sisältö
  • seuraavan jakson työtehtävät
  • tietopuolisen koulutuksen anti
  • miten tietopuolista koulutusta on pystytty hyödyn­tämään työssä ja työyhteisössä

   Muita tärkeitä linkkejä

   Ohjaan.fi -sivusto on tarkoitettu tukemaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista oppisopimuskoulutuksessa.

   Näyttötutkintojen perusteet -sivuilta löydät voimassa olevat tutkinnon perusteet.

   Sopeva
   Oppisopimuspalvelut

   Puh. 020 742 4140

   Kauhavan toimipiste

   Loppusuora 9, 62200 Kauhava

   Alajärven toimipiste

   Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi

   Toimialueemme

    

   Sopeva Oppisopimuspalvelut toimii alueellisena oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä kuuden kunnan alueella: Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi.