Työpaikkaohjaajalle

Ohjeita vastuunalaiselle työpaikkaohjaajalle

 Opiskelijan tueksi nimetään työpaikalta vastuunalainen työpaikkaohjaaja, joka vastaa työpaikalla annettavasta ohjauksesta ja opastuksesta. Työpaikkaohjaaja:

 • ohjaa ja opastaa käytännön työtehtävissä
 • toimii opiskelijan tukena ja kannustajana
 • antaa opiskelijalle palautetta työssäoppimisesta
 • on selvillä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta
 • suorittaa työssäoppimisen palautekeskustelun yhdessä opiskelijan kanssa
 • toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä näyttöjen järjestelyissä
 • pitää tarvittaessa yhteyttä oppilaitokseen ja Sopeva Oppisopimuspalveluihin

  Heti alussa on hyvä sopia kuinka paljon ohjausta opiskelija tarvitsee ja toivoo. Ohjauksen tulisi olla motivoivaa ja kannustavaa ja sen tulisi antaa tietoa opiskelijan osaamisesta.

  Työpaikkaohjaajan erilaiset roolit

   Työpaikkaohjaajan roolit voivat olla hyvin erilaisia. Se voi olla jokin seuraavista tai useampaa niistä:

   

  Perehdyttäjä: Opiskelijan työyhteisöön perehdyttäminen

  Työnopastaja: Konkreettisen työn opettaminen

  Työnohjaaja: Säännölliset keskustelut työhön liittyvistä asioista

  Neuvoja: Pulmatilanteissa tarjotaan ideoita ja näkemyksiä

  Opettaja: Keskeisen asian opettaminen tavoitteellisesti

  Esimerkki: Esimerkkinä toimiminen -> kuva ammattialasta

  Tukija: Kiinnostus opiskelijan kehittymiseen

  Opinto-ohjaaja: Tuki opintoihin liittyvissä valintatilanteissa

  Palaute osaamisen kehittymisestä

   

  Työpaikkaohjaaja käy yhdessä opiskelijan kanssa palautekeskustelun kaksi kertaa vuodessa sähköisen verkkopalvelun kautta. Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan HOKS:n mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen ja kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.

  1. jakson 1.11. - 30.4. palautekeskustelu 15.5. mennessä ja 2. jakson 1.5. - 31.10. palautekeskustelu 15.11. mennessä.

   

  Järjestelmämme lähettää sähköpostiinne ilmoituksen ja linkin verkkopalveluun aina, kun on aika käydä palautekeskustelu. Pääset kirjautumaan verkkopalveluun tunnuksilla, jotka sinulle on Sopevalta toimitettu tai jotka olet Studyyn luonut. Jos olet unohtanut salasanasi, saat tilattua uuden verkkopalvelusta

   

  Palautekeskustelussa voidaan käyttää apuna työssäoppimisen suunnitelmaa, joka on toimitettu teille Sopeva Oppisopimuspalveluilta oppisopimusta solmittaessa. Palautekeskustelussa annetaan palautetta opiskelijan ammattitaidon kehittymisestä. Palautekustelussa on hyvä pohtia esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • tehtävien monipuolisuus ja haasteellisuus
  • tarve ja mahdollisuus työn kiertoon
  • opiskeluohjelman sisältö
  • seuraavan jakson työtehtävät
  • lähi-/verkko-opetuksen anti
  • miten lähiopetusta on pystytty hyödyn­tämään työssä ja työyhteisössä

   Muita tärkeitä linkkejä

   Ohjaan.fi -sivusto on tarkoitettu tukemaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista oppisopimuskoulutuksessa.

   ePeruteet - sivulta löydät voimassa olevat tutkinnon perusteet.

   Sopeva
   Oppisopimuspalvelut

   Puh. 020 742 4140

   Kauhavan toimipiste

   Loppusuora 9, 62200 Kauhava

   Alajärven toimipiste

   Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi

   Toimialueemme

    

   Sopeva Oppisopimuspalvelut toimii alueellisena oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä kuuden kunnan alueella: Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi ja Alavus.