Työpaikkaohjaajalle

Ohjeita vastuunalaiselle työpaikkaohjaajalle

 Opiskelijan tueksi nimetään työpaikalta vastuunalainen työpaikkaohjaaja, joka vastaa työpaikalla annettavasta ohjauksesta ja opastuksesta. Työpaikkaohjaaja:

 • ohjaa ja opastaa käytännön työtehtävissä
 • toimii opiskelijan tukena ja kannustajana
 • antaa opiskelijalle palautetta työssäoppimisesta
 • on selvillä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta
 • suorittaa työssäoppimisen palautekeskustelun yhdessä opiskelijan kanssa
 • toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä näyttöjen järjestelyissä
 • pitää tarvittaessa yhteyttä oppilaitokseen ja Sopeva Oppisopimuspalveluihin

  Heti alussa on hyvä sopia kuinka paljon ohjausta opiskelija tarvitsee ja toivoo. Ohjauksen tulisi olla motivoivaa ja kannustavaa ja sen tulisi antaa tietoa opiskelijan osaamisesta.

  Työpaikkaohjaajan erilaiset roolit

   Työpaikkaohjaajan roolit voivat olla hyvin erilaisia. Se voi olla jokin seuraavista tai useampaa niistä:

   

  Perehdyttäjä: Opiskelijan työyhteisöön perehdyttäminen

  Työnopastaja: Konkreettisen työn opettaminen

  Työnohjaaja: Säännölliset keskustelut työhön liittyvistä asioista

  Neuvoja: Pulmatilanteissa tarjotaan ideoita ja näkemyksiä

  Opettaja: Keskeisen asian opettaminen tavoitteellisesti

  Esimerkki: Esimerkkinä toimiminen -> kuva ammattialasta

  Tukija: Kiinnostus opiskelijan kehittymiseen

  Opinto-ohjaaja: Tuki opintoihin liittyvissä valintatilanteissa

  Palaute osaamisen kehittymisestä

   

  Työpaikkaohjaaja käy yhdessä opiskelijan kanssa palautekeskustelun opiskelijan tarpeen mukaan. Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan HOKS:n mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen ja kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.

   

  Palautekeskustelussa voidaan käyttää apuna työssäoppimisen suunnitelmaa, joka on toimitettu teille Sopeva Oppisopimuspalveluilta oppisopimusta solmittaessa. Palautekeskustelussa annetaan palautetta opiskelijan ammattitaidon kehittymisestä. Palautekustelussa on hyvä pohtia esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • tehtävien monipuolisuus ja haasteellisuus
  • tarve ja mahdollisuus työn kiertoon
  • opiskeluohjelman sisältö
  • seuraavan jakson työtehtävät
  • lähi-/verkko-opetuksen anti
  • miten lähiopetusta on pystytty hyödyn­tämään työssä ja työyhteisössä

  Muita tärkeitä linkkejä

  Ohjaan.fi -sivusto on tarkoitettu tukemaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista oppisopimuskoulutuksessa.

  ePerusteet - sivulta löydät voimassa olevat tutkinnon perusteet.

  Sopeva
  Oppisopimuspalvelut

  Puh. 020 742 4140

  Kauhavan toimipiste

  Loppusuora 9, 62200 Kauhava

  Alajärven toimipiste

  Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi

  Toimialueemme

   

  Sopeva Oppisopimuspalvelut toimii alueellisena oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä kuuden kunnan alueella: Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi ja Alavus.