Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä opiskeluun liittyen. 

Kenelle oppisopimuskoulutus on tarkoitettu?

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen tapa opiskella itselleen ammatti, päivittää tietoja ja kehittyä oman alansa osaajaksi. Oppisopimus on tutkintoon tähtäävää ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jonka avulla voi kouluttautua moniin ammatteihin työelämän eri sektoreilla. Lähes kaikki ammatilliset tutkinnot on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulututkintoja lukuun ottamatta. Koulutuksen voi aloittaa milloin vain eikä perustutkintoon tähtäävään koulutukseen pääsy edellytä aikaisempaa kokemusta alalta.

 

Oppisopimus edellyttää aina työsuhdetta. Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle sekä yrittäjälle. Oppisopimuskoulutus sopii kaikille työikäisille.

 

Miten oppisopimuspaikan voi löytää?

Oppisopimuskoulutuksen aloittamisen edellytyksenä on työpaikka. Oppisopimuspaikan etsinnässä oma aktiivisuus kannattaa - ota rohkeasti yhteyttä sinua kiinnostaviin työnantajiin/yrityksiin! Kysy mahdollista työpaikkaa myös TE-palveluilta. Jos olet jo työsuhteessa, kerro esimiehellesi oppisopimuksen mahdollisuudesta.

 

Kuka etsii ja rahoittaa tietopuolisen opetuksen?

Oppisopimustoimisto hankkii koulutukseen tarvittavan tietopuolisen opetuksen kun oppisopimuksen aloittamisesta on sovittu. Tietopuolinen opetus on opiskelijalle ja työnantajalle/yrittäjälle maksutonta, sillä oppisopimustoimisto maksaa tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet.

 

Mitä työnantajalta vaaditaan? / Mihin työnantaja sitoutuu?

Työnantaja sitoutuu järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen opetukseen sekä maksamaan opiskelijalle työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta. Työpaikalle nimetään ohjaaja, joka ohjaa ja arvioi opiskelijaa käytännön työssä sekä järjestää opiskelijan kanssa säännöllisesti arviointi- ja palautekeskusteluja. Oppisopimus on määräaikainen ja se päättyy, kun oppiaika on täyttynyt.

 

Mitä työnantaja hyötyy oppisopimusopiskelijasta?

Työnantajayritys saa oppisopimuksen avulla motivoituneen työntekijän, jonka ammattitaito ja osaaminen on yrityksen tarpeisiin räätälöity. Suurin osa ammattitaidosta opitaan työpaikalla työtä tekemällä. Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun

  • rekrytoidaan uusia työntekijöitä
  • koulutetaan henkilöstöä uusiin tehtäviin
  • työntekijän tehtävät edellyttävät ammatillista lisäkoulutusta
  • halutaan päivittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa

Sopeva
Oppisopimuspalvelut

Puh. 020 742 4140

Kauhavan toimipiste

Loppusuora 9, 62200 Kauhava

Alajärven toimipiste

Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi

Toimialueemme

 

Sopeva Oppisopimuspalvelut toimii alueellisena oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä kuuden kunnan alueella: Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi.